Med sangglede i fokus!

Kontakt oss

50år! 1966-2016

Tretten sangkor


Karen Marie
Karen Marie
Bernt
Bernt
Doris
Doris
Bjørn
Bjørn
Heidi
Heidi

Styret i 2020 har bestått av:


Leder: Bernt Harjo

Nestleder: Karen Marie Nordgård

Sekretær: Doris Hagen

Kasserer: Bjørn Rønningen

Styremedlem: Heidi Ruud


Vara: Elin Kåsbøll 


Vi arrangerer korkonkurranse...

Vi drar på turer...

Et godt sosialt miljø...