Med sangglede i fokus!

50år! 1966-2016

Dirigenten

Tretten sangkor


Org.nr.: 980598055

Hun heter Erika Urbute og er 32 år og kommer fra Mirijampolé i Litauen. Hun har sunget i koret i halvannet år før hun tok over som dirigent etter at Paula ville ha ett års permisjon. Erika har sin utdannelse i Litauen som sangpedagog og har sin første jobb som dette hos oss. Hun er en blid og omgjengelig person og har dessuten en fantastisk sangstemme som vi av og til får oppleve under sangøvelsene.