Med sangglede i fokus!

Koret

50år! 1966-2016

Tretten sangkor


Org.nr.: 980598055

Siste KorNytt:

Sjekk vår Facebook side...

Oppdatert 17.06.2019

             Koret på øving på Tretten samfunnshus mars 2018. Foto Bernt Harjo.

Tretten sangkor anno 2019 er et blanda kor med med tilhørighet på Tretten i Øyer kommune. Koret ble stiftet i 1966 og er fortsatt meget aktivt. Koret har medlemmer fra 16 – 70+  som er godt fordelt på alle stemmer. Vi har et variert repertoar og har det kjempeartig sammen. Koret arrangerer KorCup i Trettenhallen annet hvert år, har kirkekonserter, show og hyggekvelder med mye humor. Vi tar også på oss oppdrag i private selskaper, bryllup og begravelser.

       Vår dirigent heter Erika Urbute og er en dyktige og sprudlende dirigent som             gir  oss mye positiv energi.

       Vi deltar på sangerstevner og festivaler i inn- og utland.

       

        

        Vil du være med på moroa, så ta kontakt eller møt opp på øving!

        Vi øver på Tretten samfunnshus hver torsdag fra kl. 19 - 22, inkl. en halv                times kaffepause. 

     Hos oss står sanggleden høyt i fokus!     

   

Vi arrangerer korkonkurranse...

Vi drar på turer...

Et godt sosialt miljø...