Med sangglede i fokus!

Kontakt oss

50år! 1966-2016

Tretten sangkor


      NK-Gudbrandsdal

Opphav: One.com

Redaktør: Bernt Harjo

Karen Marie
Karen Marie
Bernt
Bernt
Doris
Doris
Bjørn
Bjørn
Heidi
Heidi

Styret i 2019 har bestått av:


Leder: Karen Marie Nordgård

Nestleder Bernt Harjo

Sekretær: Doris Hagen

Kasserer: Bjørn Rønningen

Styremedlem Heidi Ruud


Vara: Elin Kåsbøll og Randi Rønningen


Vi arrangerer korkonkurranse...

Vi drar på turer...

Et godt sosialt miljø...